Milí rodičia,

v SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON  sa dlhodobo snažíme vylepšovať kvalitu vyučovania výtvarného odboru a materiálno-technické zabezpečenie chodu školy. Veľmi dbáme na kvalitný materiál pre jednotlivé výtvarné činnosti. Pre deti organizujeme súťaže, rôzne iné tvorivé aktivity.

Sme Vám vďační za dôveru, ktorú nám preukazujete.

V súčasnosti však čelíme dlho nevidenému zvyšovaniu nákladov na energie, nájomného, cien za výtvarný materiál (napríklad Koh-i-noor ich zdvihli o 100%) ako aj inflácii. Súhra týchto faktorov spôsobila, že pristupujeme k zvýšeniu ceny školného zo 14 na 16 eur mesačne.

Zmena vo výške Vášho poplatku sa prejaví teraz v platbe za mesiace apríl, máj a jún. Mesačný poplatok sa mení zo 14 euro na 16 eur a na platbu za štvrťrok. Spolu to bude 48 eur. Na Váš email Vám príde platobný príkaz k úhrade na túto sumu.

Veríme, že oceníte našu neustálu snahu robiť všetko pre vaše deti a zachováte nám svoju priazeň.

Ďakujeme, že ste s nami.
S úctou

Alexandra Puchovská 

riaditeľka, výtvarníčka

Späť