Ako sa prihlásiť?

  1. Kliknite na tlačítko PRIHLÁŠKA.
  2. Ocitnete sa v portáli iZUŠ, v ktorom sa samotná e-prihláška vyplňuje.
  3. Pokračujte v prihlasovaní podľa pokynov stránky.
  4. Po vyplnení prihlášky vám príde e-mailom potvrdenie.
  5. Ak v schránke nič nenájdete, skontrolujte si SPAM – občas tam potvrdenie nedopatrením skončí.
  6. V priebehu pár dní vám zašleme e-mailom platobný príklad na uhradenie školného. Platí sa polročne.

Časté otázky

Nových žiakov prijímame počas celého roka. Napíšte nám na atelier.ladon@gmail.com alebo zavolajte na 0910 341 766 a my vás radi informujeme o aktuálnom stave.

Pôsobíme na vyše desiatich miestach v Bratislave a v priľahlých obciach. Konkrétne adresy a rozvrhy pobočiek nájdete v záložke Naše pobočky.

V sekcii "Pobočky" nájdete po rozkliknutí každej pobočky jej rozvrh.

Štúdium na našej ZUŠ trvá tak isto ako normálne školské vzdelávanie. Môžete nastúpiť do akéhokoľvek ročníka prípravného štúdia (predškoláci), základného štúdia 1. stupňa (žiaci ZŠ), základného štúdia 2. stupňa (študenti SŠ) alebo do štúdia pre dospelých (študenti VŠ, pracujúci, dôchodcovia).

Aktuálny cenník je zverejnený v sekcii Dokumenty. Platí sa bankovým prevodom polročne.

Áno, v cene školného je zahrnuté všetko, žiaden ďalší poplatok už platiť nemusíte.

Pani učiteľka ho v družine vyzdvihne, odprevadí do triedy v priestoroch ZŠ, kde prebehne hodina výtvarnej a po jej skončení, dieťa vráti späť do družiny.

Áno, nakoľko sme od roku 2011 rozhodnutím MŠVVaŠ SR zaradený do sústavy škôl a platia pre nás rovnaké práva a povinnosti, ako pre štátne školské zariadenia.

Telefónne číslo a e-mail na príslušného pedagóga nájdete v sekcii Kontakt.