Fotky - leporelo

Pozrite si galériu z päťdesiateho piateho dňa výtvarnej doma :) Nájdete v nej krásne ručne vyrobené leporelá :)

Čítať ďalej…

56.zadanie - bájne bytosti

TÉMA NA STREDU: Bájne bytosti

Čítať ďalej…

Fotky - slniečka

Pozrite si galériu z päťdesiateho štvrtého dňa výtvarnej doma :) Nájdete v nej krásne vychádzajúce a zapadajúce slniečka :)

Čítať ďalej…

55.zadanie - vzor na látku

TÉMA NA UTOROK: Vzor na látku

Čítať ďalej…

MDD

Milé deti, prajeme vám všetko najlepšie k MDD! Pre zmenu posielame my obrázky vám - originálne priania od každej pani učiteľky! :) Užite si krásny deň plný slnka a radosti!

Čítať ďalej…

Fotky - erb a znak

Pozrite si galériu z päťdesiateho tretieho dňa výtvarnej doma :) Nájdete v nej krásne erby a znaky, ktoré charakterizujú našich žiakov :)

Čítať ďalej…

54.zadanie - leporelo

TÉMA NA PONDELOK: Leporelo

Čítať ďalej…

Fotky - črpák

Pozrite si galériu z päťdesiateho druhého dňa výtvarnej doma :) Nájdete v nej krásne črpáky :)

Čítať ďalej…

53.zadanie - brána pre slniečko

TÉMA NA PIATOK: Brána pre slniečko

Čítať ďalej…

Oznam o pokračovaní online vyučovania

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy - Výtvarný ateliér LADON Alexandra Puchovská oznamuje v súvislostí s Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu SR "Číslo: 2020/12033:2-A2110 ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5. 2020 ač. OLP/4204/2020 z22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020", ktoré sa vzťahuje len na materské školy, základné školy a v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. (zverejnené 28.5.2020 na https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf). V SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON prebieha len SKUPINOVÁ výučba. Z tohto dôvodu SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON zostáva v režime nastaveného ONLINE vyučovania.

Čítať ďalej…