SD Nivy (Dospelí)

Vyučovanie pre dospelých

Pondelok:  Výtvarná s Viki

Oboznámite sa  výtvarnými technikami ako napríklad maľba (olej, akryl, tempera, akvarel), kresba (ceruzka, pastel, uhlík), grafika (tuš, pierko, linoryt), dekoratívne práce a činnosti, modelovanie, keramika a iné netradičné.

Streda: Taje keramika s Marínou

Hodiny špeciálne zamerané na uvoľňujúcu prácu s hlinou.


Školné sa platí polročne.

Materiál je zabezpečený v cene.

Prijímame dospelých od 25 rokov.


Rozvrh

Pondelok 17:30 - 19:45
Viktória Lukáčková
Streda 18:00 - 20:15
Marína Pavlovičová