V čase, keď sme mnohí z nás doma a máme obmedzené možnosti pohybu sa pokúsme vytvárať umenie z vecí, ktoré nás obklopujú, sú okolo nás. Alebo z tých, ktoré si nesieme v sebe, v svojich spomienkach, predstavách a fantázii.

Kreslenie, maľovanie a všetky výtvarné tvorivé aktivity sú výbornou terapiou. Pomáhajú nám odbúravať stres, zabavia nás a oddýchneme si. Tvorivé aktivity dokážu človeka pohltiť, nevníma vonkajší svet, získa odstup a načerpá nové sily.

Umenie je všade okolo nás, akurát si to tak bežne neuvedomujeme... ale pozrime sa na to spoločne. ZAČÍNAME! Pripravte si papier, ceruzky, prípadne farebné pastelky.



TÉMA NA PONDELOK: Zátišie.

Zátišie je obraz neživých predmetov zoskupených obyčajne na stole alebo inej rovnej ploche, napríklad ovocia, rýb, kuchynského riadu apod. Od prvopočiatkov výtvarného umenia sa zobrazovanie každodenných predmetov v maliarstve pokladalo za normálny jav a skvelý tréning umelcových schopností. Preto sme aj my pre vás vytvorili zátišia z každodenných predmetov.


S veľkým zaujatím zátišia tvorili takmer všetci poprední svetoví maliari: Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Renoir, van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris, Dalí a v neposlednom rade Cézanne. Zo slovenských maliarov napríklad Ján Mudroch, Milan Paštéka, Andrej Barčík, Mikuláš Galanda, Ester Martinčeková - Šimerová či Ľudovít Fulla.

DETI OD 4 DO 10 ROKOV 


Pozrite sa na prvé 3 zátišia: ovocie, hračky a kefky. Vašou úlohou je čo najvernejšie zobraziť veci na obrázku, prípadne si môžete sami postaviť zátišie z podobných predmetov, ktoré máte doma. Kreslite, maľujte - použite to, čo máte doma -ceruzky, pastelky, vodové farby, pastel, voskovky atď.


DETI OD 10 ROKOV AŽ DOSPELÍ
Pozrite sa na posledné 3 zátišia: rurálne, kovové a umelecké. Vašou úlohou je čo najvernejšie zobraziť veci na obrázku, prípadne si môžete sami postaviť zátišie z podobných predmetov, ktoré máte doma. Kreslite, maľujte - použite to, čo máte doma - ceruzky, pastelky, vodové farby, pastel atď. Nezabudnite na tieňovanie a pokúste sa o väčšiu rozmanitosť výtvarného materiálu: využite napríklad tuš, kombinujte kresbu s maľbou - fantázii sa medze nekladú!

Kto sa pripravuje na talentové skúšky, zátišie si určite nakreslite - je súčasťou každých talentoviek. Zopakujte si základy perspektívy, tieňovanie, nezabúdajte na dodržovanie proporcií a správnej kompozície.

Tešíme sa na vaše krásne kresby a maľby! Hotové obrázky odfoťte a pridajte do komentára a/lebo nám ich pošlite na vytvarnadoma@gmail.com.


Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte nám na fb, na atelier.ladon@gmail.com alebo na vytvarnadoma@gmail.com.



Deti od 4 do 10 rokov





Deti od 10 až po 100





Späť