V čase, keď sme mnohí z nás doma a máme obmedzené možnosti pohybu sa pokúsme vytvárať umenie z vecí, ktoré nás obklopujú, sú okolo nás. Alebo z tých, ktoré si nesieme v sebe, v svojich spomienkach, predstavách a fantázii.

Kreslenie, maľovanie a všetky výtvarné tvorivé aktivity sú výbornou terapiou. Pomáhajú nám odbúravať stres, zabavia nás a oddýchneme si. Tvorivé aktivity dokážu človeka pohltiť, nevníma vonkajší svet, získa odstup a načerpá nové sily.

Umenie je všade okolo nás, akurát si to tak bežne neuvedomujeme... ale pozrime sa na to spoločne. ZAČÍNAME! Pripravte si papier, ceruzky, prípadne farebné pastelky.TÉMA NA PONDELOK: Zátišie.

Zátišie je obraz neživých predmetov zoskupených obyčajne na stole alebo inej rovnej ploche, napríklad ovocia, rýb, kuchynského riadu apod. Od prvopočiatkov výtvarného umenia sa zobrazovanie každodenných predmetov v maliarstve pokladalo za normálny jav a skvelý tréning umelcových schopností. Preto sme aj my pre vás vytvorili zátišia z každodenných predmetov.


S veľkým zaujatím zátišia tvorili takmer všetci poprední svetoví maliari: Delacroix, Coubert, Manet, Monet, Renoir, van Gogh, Picasso, Matisse, Braque, Juan Gris, Dalí a v neposlednom rade Cézanne. Zo slovenských maliarov napríklad Ján Mudroch, Milan Paštéka, Andrej Barčík, Mikuláš Galanda, Ester Martinčeková - Šimerová či Ľudovít Fulla.

DETI OD 4 DO 10 ROKOV 


Pozrite sa na prvé 3 zátišia: ovocie, hračky a kefky. Vašou úlohou je čo najvernejšie zobraziť veci na obrázku, prípadne si môžete sami postaviť zátišie z podobných predmetov, ktoré máte doma. Kreslite, maľujte - použite to, čo máte doma -ceruzky, pastelky, vodové farby, pastel, voskovky atď.


DETI OD 10 ROKOV AŽ DOSPELÍ
Pozrite sa na posledné 3 zátišia: rurálne, kovové a umelecké. Vašou úlohou je čo najvernejšie zobraziť veci na obrázku, prípadne si môžete sami postaviť zátišie z podobných predmetov, ktoré máte doma. Kreslite, maľujte - použite to, čo máte doma - ceruzky, pastelky, vodové farby, pastel atď. Nezabudnite na tieňovanie a pokúste sa o väčšiu rozmanitosť výtvarného materiálu: využite napríklad tuš, kombinujte kresbu s maľbou - fantázii sa medze nekladú!

Kto sa pripravuje na talentové skúšky, zátišie si určite nakreslite - je súčasťou každých talentoviek. Zopakujte si základy perspektívy, tieňovanie, nezabúdajte na dodržovanie proporcií a správnej kompozície.

Tešíme sa na vaše krásne kresby a maľby! Hotové obrázky odfoťte a pridajte do komentára a/lebo nám ich pošlite na vytvarnadoma@gmail.com.

©️ Tému pre vás pripravila Alexandra Puchovská.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte nám na fb, na atelier.ladon@gmail.com alebo na vytvarnadoma@gmail.com.Deti od 4 do 10 rokov

Deti od 10 až po 100

Späť