Kresba je veľmi obľúbená výtvarná technika snáď u všetkých vekových kategórii. Kresbou sa zaoberali aj tí najväčší umelci všetkých čias. Vynikajúci kresliar bol napríklad Albrecht Dürer. Medzi jeho známe kresby patria okrem iného aj štúdie zvierat. Kreslil zajace, sovy, študoval do detailov vtáčie krídla. 
A pri vtáctve zostaneme. Dnes si spolu s Vierkou Závackou nakreslíme sojku.


Späť