Pripravte si veselú farebnú koláž, inšpirovanú dielom francúzskeho maliara Henriho Matissa.

Prihlasujte sa na mail gemerka@gmail.com do 17:00

Späť