Vonku je jar a začínajú rásť liečivé rastliny. My si takúto liečivku nakreslíme a zapíšeme jej liečivé účinky do stránky z herbára.
Pozývam Vás na výtvarnú hodinu Herbológie.

Vek: 4 - 15 rokov

Materiál: kancelársky papier, ceruzka, farbičky, tenká čierna fixka.

Na otvorenú Zoom hodinu dnes od 17:00 sa prihlasujte na mail gemerka@gmail.com 🙂

Späť