Poďte sa s pani učiteľkou Zuzkou zamotať do bludiskových cestičiek. Nakreslíme si bludisko, ktoré má veľa ciest, križovatiek, odbočiek a krátke zastavenia. Určite to bude veľká zábava.

Vek: 4-15

Materiál: Výkres, ceruzka, farbičky, alebo vodovky, voskovky.

Prihlasujte sa do 17:00 na mail gemerka@gmail.com

Späť