Priestory Galérie Ladon opäť hostia výstavu detských prác. Tentoraz naši žiaci tvorili na témy "Komix - rok v živote bociana bieleho" a "Vianočná pohľadnica". Práce budú vystavené do 11.1. a otváracie hodiny galérie nájdete na plagáte priloženom k článku.  

Späť