Súkromná základná umelecká škola – Výtvarný ateliér LADON

    vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetkých svojich žiakov

                           

  PORTRÉT – MÔJ AUTOPORTRÉT


Nakresli, namaľuj seba ako maliara/maliarku v svojom ateliéri 

Ako bude vyzerať tvoj ateliér, aké tam budeš mať farby, stojan, čo budeš mať oblečené.

Mnoho slovenských a aj zahraničných maliarov aspoň raz kreslilo alebo maľovalo seba.


Inšpiruj sa:

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GNZ.M_654

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.O_1744

Technika: kresba, maľba, pastel, grafika, kombinovaná technika


Súťažíme v piatich kategóriách:

1.kategória: žiaci do 7 rokov( vrátane)

2.kategória: od 8 do 11 rokov

3.kategória: od 12 do 15 rokov

4.kategória: od 16 do 21 rokov

5.kategória: od 21 rokov vyššie


Termín uzávierky súťaže: 28.2.2022

Vyhlásenie výsledkov: 10.3.2020


Výsledky budú zverejnené na našich stránkach.

Odborná porota bude oceňovať zaslané práce cenami v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.

1.cena – stolový maliarsky stojan, maliarske plátno

2.cena – olejové farby a maliarske plátno

3.cena – akrylové farby a maliarske plátno

Porota si vyhradzuje právo cenu v danej kategórii neudeliť

Každý účastník súťaže dostane ocenenie za účasť.


Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom. Odfotografuj prácu a zašli na vytvarnadoma@gmail.com

Všetky práce zaslané do súťaže budú súčasťou výstavy v galérii LADON v Bratislave. Predpokladaný termín výstavy, spojený s odovzdávaním cien, bude v marci 2022.


PRETO PRÁCE NEVYHADZUJTE!!!

  Už teraz sa tešíme na Vaše práce!

Späť