Súkromná základná umelecká škola – Výtvarný ateliér LADON

 vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetkých svojich žiakov

       

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ


Väčšina z Vás pozná krásnu rozprávku od H.CH. Andersena „ Snehová kráľovná“.

Krásna rozprávka, kde víťazí dobro nad zlom, je príbehom, ktorý bol mnohokrát vydaný knižne s krásnymi ilustráciami alebo spracovaný ako animovaná rozprávka.

Nakresli, namaľuj alebo vytvor Snehovú kráľovnú. Prípadne nakresli, namaľuj, ako asi vyzerala Gerda, Kay, babička, zimná krajina, sklený hrad, sane, čarodejník, zrkadlo... 

Môžeš urobiť portrét hlavných postáv alebo ilustráciu k rozprávke, prípadne comics , plagát k filmu alebo obal na knihu, prípadne obal na cd s rozprávkou.

Inšpiruj sa vlastnou fantáziou a nekopíruj obrázky na internete😊


Na pripomenutie:

 https://www.youtube.com/watch?v=DDPfdzYnQ0U


Technika: kresba, maľba, pastel, grafika, kombinovaná technika, recyklovaný materiál.

Súťažíme v piatich kategóriách:

1.kategória: žiaci do 7 rokov (vrátane)

2.kategória: od 8 do 11 rokov

3.kategória: od 12 do 15 rokov

4.kategória: od 16 do 21 rokov

5.kategória: od 21 rokov vyššie


Termín uzávierky súťaže: 10.1.2021

Vyhlásenie výsledkov: 15.1.2021 


Výsledky budú zverejnené na našich stránkach.

Odborná porota bude oceňovať zaslané práce cenami v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.

Každý účastník súťaže dostane ocenenie za účasť. 

Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom. Odfotografuj prácu a zašli na vytvarnadoma@gmail.com

Všetky práce zaslané do súťaže budú súčasťou výstavy v galérii LADON v Bratislave. Predpokladaný termín výstavy, spojený s odovzdávaním cien, bude v januári  2021.

PRETO PRÁCE NEVYHADZUJTE!!!


Už teraz sa tešíme na Vaše práce!

Späť