Oficiálne vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre všetkých našich žiakov s titulom Rozprávková krajina.

Prečo práve táto téma? Často sa hovorí, že Slovensko je rozprávková krajina. Krajina s krásnou prírodou, horami, riekami. S krásnymi hradmi, mestami a dedinami. Aká je ale tvoja rozprávková krajina? Ako sa volá? Kto v nej žije? Má hory alebo len nížiny? Sú tam rieky, jazerá, sopky alebo len púšť? Ako vyzerajú jej obyvatelia? 


V tvojej rozprávkovej krajine je všetko možné! Nakresli, namaľuj , vytvor rozprávkovú krajinu!

Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika, recyklovaný materiál – 3D model.

Formát: A4, A3 a A2

Súťažíme v piatich kategóriách:
1.kategória: žiaci od 4 rokov do 7 rokov
2.kategória: od 8 do 10 rokov
3.kategória: od 11 do 15 rokov
4.kategória: od 16 do 21 rokov
5.kategória: od 21 rokov vyššie


Termín uzávierky súťaže: 31.1.2024


Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2024 
 
Výsledky budú zverejnené na sociálnych sieťach školy.


Odborná porota bude oceňovať  práce cenami v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.
1.miesto ( zlaté pásmo) –  maliarsky stolový stojan, maliarske plátno
2.miesto ( strieborné pásmo) – olejové farby a maliarske plátno
3. miesto ( bronzové pásmo) – akrylové farby a maliarske plátno


Porota si vyhradzuje právo cenu v danej kategórii neudeliť. Každý účastník súťaže dostane ocenenie za účasť v súťaži. Prácu do súťaže odovzdajte svojim pedagógom na hodine v SZUŠ Výtvarný ateliér LADON. Všetky práce zaslané do súťaže budú súčasťou výstavy v galérii LADON v Bratislave.  Predpokladaný termín výstavy, spojený s odovzdávaním cien, bude v marci 2022. 

Už teraz sa tešíme na vaše práce! 


Alexandra Puchovská riaditeľka SZUŠ Výtvarný Ateliér Ladon

Späť