Srdečne gratulujeme:
a) Laure Kováčovej (Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru - dostala sa na obe školy)
b) Márii Slukovej: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
c) Alexovi Horňákovi: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

Veľmi sa z ich úspechu tešíme! Dievčatá, ktoré učila riaditeľka Saška už od detského veku zrazu nastupujú na strednú školu a začína ich "dospelácky " stredoškolský umelecký život. Laura a Majka urobili veľký posun v svojom výtvarnom vývoji a Laura získala aj ocenenie na Bienále fantázie v Martine. Alex ako mimoriadne nadaný študent školy opäť pod vedením riaditeľky Sašky si naplní svoje umelecké sny na vysnívanej škole. V rámci prípravy na samotné prijímačky deti chodili ešte na prípravku k Maríne. 

Určite budeme o Laure, Márii a Alexovi ešte počuť v umeleckých kruhoch!

Prajeme všetkým veľa šťastia, trpezlivosti a tvorivého elánu na školách ktoré si vybrali! 

Riaditeľka Saška a kolektív pedagógov školy.




Späť