Vážení rodičia a priatelia školy,


dovoľte mi, prosím, požiadať Vás o podporu poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2021.

Už desať rokov robíme všetko preto, aby sme poskytli talentovaným deťom a dospelým kvalitné umelecké vzdelávanie. V duchu nášho motta „Umenie, radosť, hra“ sa snažíme našim žiakom vytvoriť kreatívne, bezpečné a srdečné prostredie, v ktorom môžu naplno rozvinúť svoj talent . Prostredie do ktorého sa budú radi vracať.

Všetky aktivity, ktoré pre naše šikovné deti a dospelých robíme, robíme s plným nasadením, poctivo a s láskou. Aby sme tak mohli robiť aj naďalej, prosím Vás o Vašu podporu poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2021.


Ako Váš príspevok využijeme?


  • nakúpime kvalitný výtvarný materiál potrebný na dobudovanie Ateliéru grafiky a Ateliéru maľby v SD Trávniky

  • usporiadame ďalšie výstavy v priestoroch Galérie LADON na Bezručovej ul.1    

  • zakúpime sadrové busty pre naše pobočky v SD Trávniky a V SD Nivy    

  • zorganizuje Letnú výtvarnú školu

  • zorganizujeme výtvarné súťaže pre našich žiakov školy s atraktívnymi  výtvarnými cenami... a mnoho ďalšieho.Ako môžem prispieť?


Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% z daní si môžete stiahnuť TU.


V mene SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON Vám srdečne ďakujem za Váš čas a podporu.


Alexandra Puchovská

riaditeľka 

Späť