S časovým oneskorením sa dňa uskutočnilo zasadnutie odbornej poroty XXII. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky 2021 pod vedením umeleckého historika PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. Do súťaže bolo zaslaných takmer 900 diel z Bulharska, Česka, Číny, Estónska, Maďarska, Poľska, a samozrejme zo Slovenska. Odborná porota vybrala na výstavu 203 obrázkov a 60 rovnocenných víťazov. Výsledky nás veľmi potešili!


  • Naša Lujzučka Laščeková (pedagóg A.Puchovská) získala s prácou "Zvieratká" ocenenie! Hurá! 
  • Liliana Kajanová (pedagóg V. Hrehová) vystavuje prácu "Dáma v klobúku"!
Naša radosť z úspechu je o to väčšia, že sme prvýkrát ako škola získali ocenenie, nielen vystavenie. Blahoželáme a tešíme sa na odovzdávanie cien v septembri 

Späť