Pod vedením p.učiteľky Zuzany Dobrovičovej viacero našich žiakov získalo krásne umiestnenia v celoslovenskej súťaži " Ilustrujeme Horákové povesti 2022".


Emilia Kargapolova-Kisz získala prvé miesto v kategórii materské školy, Adam Sloboda a Severín Chudý v nej získali čestné uznanie.

Viliam Hríbik získala čestné uznanie v kategórii žiakov umeleckých škôl 1-3.ročníka.

Katarína Smolinská vyhrala prvé miesto v kategórii žiakov umeleckých škôl 4-6.ročníka. Druhé miesto taktiež obsadila naša žiačka Dorota Blahová a čestné uznanie získala Soňa Panáková. 

V kategórii komiks sa na prvom mieste umiestnil Tomáš Drahoš a na druhom Marko Smolec. 


Ceny a diplomy si žiaci prebrali minulý týždeň. Všetkým oceneným žiakom a pani učiteľke srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!


https://www.zsjhbs.sk/joomla3/index.php/ct-menu-item-1/12-aktuality/607-ilustrujeme-horakove-povesti-2022-vyhodontenie

Späť