Vo štvrtom návode na vytvorenie výtvarného diela od pani učiteľky Viki Hrehovej nájdete postup ako vytvoriť nádherného lišiaka z obalu od vajec.


https://youtu.be/rS3WvsCO020

Späť