SZUŠ Výtvarný ateliér sa pravidelne zapája do dnes už tradičnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.  Dve naše práce získali ocenenie v okresnom kole a postúpili do celoslovenského.  Žiačkám Dorote Ťupekovej a Christine Vozárovej z celého srdca gratulujeme, ako aj ich pani učiteľkám Danici Stojkovičovej a Alexandre Puchovskej. 

Späť