Na prvého apríla sme sa nechali vyškoliť do detailov sympatickým Andrejom Valúchom, zakladateľom počítačového softvéru pre základné umelecké školy iZUŠ. Tento systém nás pred niekoľkými rokmi odbremenil od množstva otravnej kancelárskej roboty a aj vďaka nemu môže naša škola ďalej rásť a efektívne fungovať. 

Ďakujem za podnetné školenie :) Aj vďaka podobným akciám sa kvalita nami ponúkaného vyučovania výtvarnej z roka na rok dvíha. 
Späť