Počas tretieho týždňa výtvarnej naši žiaci tvorili na témy jesenné zátišie, hríbiky podľa Matissa, navrhovali výzdobu dverí, vymýšľali písmo, uleteli si do exotiky alebo kreslili autoportrét  

Späť