Takéto krásne dielka urobili detičky v MC Baba klube v Šamoríne, kde máme hodiny výtvarnej vždy vo štvrtok od 16.30 - 17:45.
Príďte medzi nás, stále máme voľné miesta! 

Späť