Chceme sa vám milí žiaci veľmi pekne poďakovať za vašu snahu, kreativitu a energiu na hodinách výtvarnej výchovy počas celého roka. Boli ste skvelí
!
Želáme vám krásne prázdniny plné zábavy a dobrej nálady, nech už si ich užijete doma, na dovolenkách, v táboroch alebo u starých rodičov 

My sa s vami ešte nelúčime, pretože v lete sme pre vás pripravili úžasné aktivity: 
  • Letné výtvarné školy 
  • Sobotňajšie tvorivé dopoludnia 
  • Pondelky v Medickej záhrade 
Tešíme sa na vás !

Späť