Zahajujeme zápis na školský rok 2021/2022! Zatiaľ v online podobe na odkaze https://skr.sk/UaF4r. Bližšie informácie o možnostiach osobného zápisu zverejníme v priebehu júna.

Späť