SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON vyhlasuje výtvarnú súťaž pre všetkých svojich žiakov AUTOPORTRÉT

Nakresli, namaľuj seba ako maliara/maliarku vo svojom ateliéri. 
Ako bude vyzerať tvoj ateliér, aké tam budeš mať farby, stojan, čo budeš mať oblečené ? 
Mnoho slovenských a aj zahraničných maliarov aspoň raz kreslilo alebo maľovalo seba. 

Inšpiruj sa:

Technika: kresba, maľba, pastel, grafika, kombinovaná technika

Súťažíme v piatich kategóriách:
  1.  kategória: žiaci do 7 rokov( vrátane)
  2.  kategória: od 8 do 11 rokov
  3.  kategória: od 12 do 15 rokov
  4.  kategória: od 16 do 21 rokov
  5.  kategória: od 21 rokov vyššie

Výsledky budú zverejnené na našich stránkach.

Odborná porota bude oceňovať zaslané práce cenami v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.
  1. cena – stolový maliarsky stojan, maliarske plátno
  2. cena – olejové farby a maliarske plátno
  3. cena – akrylové farby a maliarske plátno
Porota si vyhradzuje právo cenu v danej kategórii neudeliť
Každý účastník súťaže dostane ocenenie za účasť.


Všetky práce je potrebné označiť menom a priezviskom. Odfotografuj prácu a zašli na vytvarnadoma@gmail.com 


Všetky práce zaslané do súťaže, budú súčasťou výstavy v galérii LADON v Bratislave. 

Preto práce NEVYHADZUJTE 

Už teraz sa veľmi tešíme na vaše práce 


Späť