Srdečne vás pozývame na zápis do výtvarného odboru, ktorý sa uskutoční v:


1) SD Trávniky na Nevädzovej 4 od 4.9 do 8.9 vždy od 10:00 do 17:00

2) SD Nivy na Súťažnej 18 od 4.9 do 8.9 vždy od 13:00 do 17:00

3) Galérii Ladon na Bezručovej 1 dňa 6.9 od 15:00 do 18:00


Ďalej je možné sa zapísať online. Načítajte kód z plagátu prihlášky.

Tešíme sa na vás!

Späť