Zápis sa uskutoční 24.5.2022. Bližšie informácie v plagátikoch v galérii :)

Edit 26.5: Zápis na školský rok 2022/2023 sme predĺžili do 3.6.2022.

Späť