Srdečne vás pozývame na výstavu nášho učiteľa Richarda Marca Kašického, ktorá potrvá od 5.5 do 28.5.2022 v Station Contemporary Art Gallery v Bratislave (ul. Gustáva Mallého 2). 

Najnovšia samostatná výstava Richarda Marca pokračuje v jeho zaujatí témou pominuteľnosti a smrteľnosti. Ťažisko výstavy s názvom Revenant tvorí rovnomenná séria jeho najnovších diel, v ktorých typicky ľudský aspekt tentoraz silnejšie prepája so sférou umenia a kladie si otázku, či je zničený obraz nadobro stratený. Takéto maľby znovuvytvára na základe ich fotografických záznamov, pričom ich obraz skladá z vrstiev farieb, ktoré narúša rozpúšťadlom. Táto autorská technika spôsobuje v konečnom výsledku istú rozostrenosť a nečitateľnosť a vnútorne súvisí so stopami, ktoré po skutočnom umeleckom diele ostali, či už sú to fotografie, štúdie alebo opisy. Tie sú zo svojej podstaty nepresné a nedostatočné – rekonštrukcia je preto vopred odsúdená na interpretáciu. Nejedná sa teda o reprodukcie, ale o vzkriesenie diel z jeho odtlačkov.


Viac informácií na odkaze https://artalk.cz/2022/05/11/ts-richard-marco-v-station-contemporary-art-gallery/Späť