Vyhlasujeme májové termíny zápisov na školský rok 2024/2025. 

27.5 - 30.5.2024 - Galéria Ladon, 15:00 - 17:30

27.5 - 31.5.2024 - SD Trávniky, 15:00 - 18:00

27.5 - 31.5.2024 - SD Nivy, 15:00 - 18:00

29.5.2024 - MŠ Šamorín, 16:00 - 18:00

Späť