Máme za sebou ďalšie úspešné kolo letnej výtvarnej školy, plnej inšpirácie, tvorenia a radosti!

Žiaci si cez týždeň prešli zaujímavými témami a technikami ako:

  • Mestský fragment  - Priestorová tvorba a práca s kartónom ako 3D médiom. Žiaci pretvárajú krabice na budovy v meste. Ukážky z tvorby Alice Kucharovič.
  • Žabky v rybníku - Žiaci tvoria dielo kombinovanou technikou maľby, koláže a kresby, s využitím pauzovacieho a farebného papiera. Inšpirácia tvorbou Petra Kľúčika.
  • Šnúrový kvet  - Na papier formátu A3 si žiaci pripravujú podmaľbu. Následne žiaci tvoria matricu z kartónu, lepidla a jutového špagátu. Po uschnutí využívame kvet ako bežnú matricu a pomocou valčeka nanášame grafickú farbu a otláčame na podkladovú maľbu. Inšpirácia drevorytmi Ľudovíta Fullu.
  • Motýľ na lúke - Žiaci tvoria monotypiu v tvare motýľa. Žiaci maľujú lúku na ďalší papier temperovými farbami. Po zaschnutí na lúku priliepame vystrihnutého motýľa.
  • Podoby kruhu - Čo všetko môže mať tvar kruhu? Žiakom vopred pripravíme papiere A3 s dvanástimi kruhmi. Žiaci rozmýšľajú, čo všetko môže mať tvar kruhu (prekrojený citrón, melón, dúhovka v oku, hlava muchotrávky, rôzne planéty, … ) a rôznymi médiami dokresľujú do každého kruhu na papieri. Predstavenie tvorby Kazimira Malevicha a vysvetľujeme pojem tondo.
Ďakujeme všetkým zúčasteným deťom za ich výtvarne nasadenie a ohromujúcu kreativitu ! 


Veľké ďakujem patrí aj našej šikovnej kolegynke Michaele Helíkovej za skvelé vedenie detí.

Späť