Na základe rozhodnutia ministra školstva bude vyučovanie v SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON v týždni od 19.04. 2021 prebiehať za rovnakých podmienok ako doteraz. Prezenčná výučba je umožnená iba individuálnemu vyučovaniu hudobného odboru.

Od 26. 4. 2021 začne platiť Covid automat pre školy. Čo z neho vyplýva pre ZUŠ? Ak budeme bordový alebo červený okres, prezenčne sa bude vyučovať iba individuálne hudobný odbor. Ak budeme ružový, oranžový alebo žltý okres, bude prezenčné vyučovanie prebiehať pre všetkých žiakov, teda  aj skupinové vyučovanie výtvarného odboru.

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Späť