Vážení rodičia a milí žiaci,
oznamujeme Vám, že vzhľadom na súčasnú nepriaznivú pandemickú situáciu  v Bratislave a Ministerstvom školstva vyhlásené jarné prázdniny od 27.2. do 7.3.2021 pokračuje od 22.2. - 26.2.2021. v našej SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON  vyučovanie  dištančnou formou.
Vyučovanie za prísnych hygienických podmienok individuálnou formou obnovíme na základe aktuálnej pandemickej situácie 8.3.2021.
Veľmi si vážme vašu priazeň a pochopenie.
Je nám to veľmi ľúto a zatiaľ sa na Vás tešíme  na našich " zoom hodinách".

Späť