Vážení rodičia a milí žiaci,


od 8.2. - 12.2. 2021 vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v Bratislave a odporúčanie RUVZ hl. BA pokračujeme v SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON vo vzdelávaní dištančnou formou/online.

V prípade priaznivej pandemickej situácie plánujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálnou formou vo veku 1. stupňa ZŠ na našej škole od 15.2.2021.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa organizácie vyučovania a podmienok prezenčnej výučby Vám poskytnú pedagógovia SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON.

Alexandra Puchovská
riaditeľka SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON

Späť