Milí rodičia a deti,

súčasná epidemická situácia nám stále nedovoľuje vyučovať prezenčne výtvarnú v priestoroch našej SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON

Preto si dovoľujem Vás osloviť s ponukou „Otvorené zoom hodiny výtvarnej“ od 8.3. do 12.3. pre vaše deti 

Pre deti, ktoré prerušili výučbu na našej škole:


Vyučovanie bude formou zoom hodín, ktoré budú otvorené aj pre žiakov, ktorí prerušili výučbu. V prípade záujmu si podľa priloženého rozvrhu vyberte hodinu o ktorú máte záujem. Prihlásiť sa je potrebné na mail konkrétneho vyučujúceho.


Najneskôr v deň, keď má byť vami vybratá hodina a do 15:00 hod  Kapacita zoom hodín z technických dôvodov je obmedzená na 10 – 12 detí 


Pre deti, ktoré pokračujú vo vzdelávaní na našej škole dištančnou formou:


Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu tak, ako doteraz, len formou zoom hodín. V prípade záujmu máte možnosť sa okrem svojich hodín prihlásiť na otvorené hodiny iného vyučujúceho.
Podľa priloženého rozvrhu si vyberte hodinu o ktorú máte záujem. Prihlásiť sa je potrebné na mail konkrétneho vyučujúceho.

Najneskôr v deň, keď má byť vami vybratá hodina a do 15:00 hod. 

Kapacita zoom hodín z technických dôvodov je obmedzená na 10 – 12 detí.  Žiaci ktorí sa zoom hodín nezúčastnia dostanú zadanie na mail.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V prípade, že materiál potrebný na hodinu nemáte k dispozícii, po mailovom dohovore s Vami Vám vieme materiál poskytnúť v priestoroch SD Trávniky, SD Nivy alebo v Galérii LADON. Je potrebné kontaktovať pedagóga konkrétnej hodiny.

Veríme, že Vás ponuka osloví.

Teším sa na tvorenie s Vami
Kolektív SZUŠ Výtvarný ateliér LADON

Späť