Hlásime veľký úspech! Našej žiačke Karolíne Belákovej (6 r.) z pobočky Babaclub v Šamoríne sa s prácou "Miska s ovocím" pod vedením Stazky Mitalovej podarili získať ocenenie na prestížnej medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži Žitnoostrovské pastelky. Pre docenenie úspechu pripomíname, že tento sa zapojilo 1700 prác a ocenenie získalo 60. Vystavených bude 227 prác.


  
Karolínke a pani učiteľke Stazke srdečne gratulujeme a hlavne Karolínke prajeme veľa chuti do ďalšieho tvorenia


Späť