Vytvorte si veselé farebné vtáčiky zo šablóniek. 
Potrebujete: výkresy, ceruzku, nožnice, písmenkové pečiatky, kúsok špongie, temperové farby a paletu.

Späť