Veronika Pániková, naša prvá absolventka prijatá na VŠVU, úspešne uzavrela svoje bakalárske štúdium v rámci Transport ateliéru a obhájila bakalárske prácu "2100". Veľmi sa z jej úspechu tešíme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

A čomu sa presne venovala? Prečítajte si anotáciu a pozrite video. 

Bakalárska práca sa zaoberá vývojom sci-fi vozidla pre budúcnosť v extrémnom púštnom prostredí s integrovanými solárnymi panelmi a využitím umelej inteligencie v procese navrhovania dizajnu. Prezentovaná je rešerš zahŕňajúca trendy v dizajne a využitie umelej inteligencie v navrhovaní produktov. Práca je spoluprácou s odevným dizajnom a animácia bola prezentovaná na medzinárodnom festivale Starmus, ktorý sa tento rok konal v Bratislave. Celkovo práca prispieva k poznaniu v oblasti vývoja vozidiel pre budúcnosť s využitím solárnej energie a umelej inteligencie a poskytuje základ pre ďalší výskum a vývoj v tejto oblasti. Výsledky práce zahŕňajú animáciu a fyzický model v mierke 1:5.


Späť