Školský rok sa chýli ku koncu a to platí aj pre SZUŠ Výtvarný ateliér Ladon. Máme za sebou posledné hodiny, odovzdali sme vysvedčenia a deťom tašky plné nimi vytvorených umeleckých diel. 


Bolo to krásne, ďakujeme za všetko!


Tešíme sa na vásv novom školskom roku 2023/2024 :)

Späť