Milí rodičia, milé deti, milí fanúšikovia školy,

s radosťou sa s vami delíme o správu z vernisáže výstavy "Danka a Janka vo svete fantázie", ktorá sa udiala v utorok 26.3.2024 v útulných priestoroch Ružinovskej, knižnice. Zase raz nás potešila hojná účasť žiakov, rodičov, starí rodičia a súrodencov. Vernisáže sa zúčastnili aj zástupcovia Ružinovskej knižnice Mgr. Eva Pindjáková a Jana Klenovičová z útvaru koordinácie a metodiky.

Srdečne ďakujeme Knižnici Ružinov za možnosť prezentácie prác žiakov našej školy, dohromady je vystavených 35 prác žiakov z celkového množstva 120. Ostatné diela budú po Veľkej noci vystavené vo vestibule školy na Nevädzovej 4.

Naše vernisáž si všimli aj v Ružinovskej televízii a natočili o nej reportáž, ktorú si môžete pozrieť z archívu (začína v čase 10:53).

Reportáž - TVR

Výstava potrvá do konca apríla.

Späť