Prinášame Vám fotoreportáž z vernisáže prác z Letnej výtvarnej školy, ktorá dopadla na výbornú. Radi sme sa s Vami opäť osobne stretli a ďakujeme Vám za príjemné ohlasy a účasť.

Späť