Dohromady SZUŠ Výtvarný LADON zorganizoval päť letných táborov, ktorých sa zúčastnilo 79 detí. Účastníci táborov si pod vedením našich šikovných učiteliek Sašky, Viki, Zuzky, Maríny, Vierky, Martinky a pomocníčok Aničky a Magdy vyskúšali množstvo zaujímavých techník ako maľba v plenéri, výroba ručného papiera či otláčanie rastliniek do hliny.  S detičkami sme vybrali na hravé výstavy do Bibiany a kreslili v centre mesta architektúru. V piatok sme opäť maľovali spoločné práce na veľký papier. Ako tradične nechýbali táborové výstavy vytvorených diel, slávnostné predávania diplomov a pohostenie na záver. 

Veľmi sa tešíme z toho, že sa deťom v tábore páčilo a ďakujeme im za účasť!
 


Späť