Letná výtvarná škola s podtitulom " Celý svet je umenie" sa venovala vybraným epizódam z dejín umenia.

Naši žiaci mali možnosť zoznámiť sa zo svetom stredoveku, kedy boli knihy vzácne a maľby v nich prekrásne. Mali možnosť si sami stvoriť stredoveký príbeh, ktorý spracovali vo forme stredovekého komiksu alebo inak tapisérii. Spoločnou prácou sa žiaci učia praxi v kolektíve, tolerancii a rešpektu.

Druhou témou bolo umenie Afrických kmeňov a ich duchovného života kombinovaný s experimentom v podobe neónových svetelných farieb a ilustrovanie vlastnej predstavy afrických duchov.

Najväčšia kolektívna práca bola venovaná téme starovekého Egypta, kde sa naši malí študenti vydali do ďalekej histórie a skúmali umenie a písmo starých Egypťanov. Zistili čím sa líšilo umenie Egypta a čo bolo jeho podstatou. Zároveň spoločne ako tím vytvárali svoju vlastnú predstavu života v Egypte a preskúmali nie len maľbu ale aj architektúru, sochárstvo a podpísali sa po egyptsky.
Posledný deň strávili maľbou v krajine a nasledovali tradíciu krajinomaľby v dejinách. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom boli ste úžasní a inšpiratívni!

Ďalšie veľké ďakujem patrí aj nášmu kolegovi Richardovi Kašickému, ktorý túto letnú výtvarnú školu poňal naozaj originálne s krásnym odkazom a stopou do našej histórie


Späť