Dnes uverejňujeme galériu krásnych výtvarných prác našich talentovaných žiakov, ktoré vznikli na zoom hodinách  s Vierkou, Zuzkou, Viktóriou Lukačkovou a Marínou :)

Späť