Prinášame vám ukážky prác našich žiakov, ktorí sa zúčastnili online hodín cez aplikáciu ZOOM. Pozrite si milé zvieratká z plastelíny a hliny a čarovné portréty z obalov od vajíčok. Čo na nich poviete?  

Späť