Pripomínam, že už dnes začína o 16:00 prvý letný plenér v Medickej záhrade. Príďte medzi nás! :) <3 :)  

Späť