Navštívte výstavu našich žiakov “Deti deťom“v priestoroch Staromestskej knižnice na Karadžičovej, ktoru sme otvárali na deň detí  :)

Späť