Chceme sa s vami podeliť o krásne práce dvoch našich absolventiek - Daniely Millyovej a Veroniky Pánikovej.

Daniely Millyovej svoj talent a umelecké zručnosti ďalej zdokonaľuje už v 2.ročníku na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Práce boli vytvorené počas 1.roka na tejto škole) 

Veroniku Pánikovú je v súčasnosti vysokoškolskou študentkou veľmi zaujímavého odboru, a zároveň vedie niekoľko hodín u nás v Ladone. Svoju skúsenosť v SZUŠ Výtvarný ateliér LADON opísala nasledovne:

"V SZUŠ Výtvarný ateliér LADON som sa naučila ako preniesť moje myšlienky na papier, myšlienky, z ktorých sa stáva obraz, skica, ktorá je dnes základným kameňom mojej práce. Mala som možnosť vyskúšať si prácu s rôznymi médiami a materiálom. Vďaka Ladonu som bola prijatá na Strednú školu umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, kde som študovala odbor priemyselný dizajn. Dnes študujem na Vysokej škole výtvraných umení v Bratislave, na katedre dizajnu, v ateliéri Transport dizajn (dizajn dopravných prostriedkov) u prof. Ing. Štefana Kleina akad. soch.

Ateliér je simuláciou firemného prostredia. Ponúka spoluprácu s viacerými veľkými automobilkami, stáž a má množstvo úspešných absolventov. Páči sa mi, keď sa moje myšlienky môžu stať skutočnosťou. Objavovať a hľadať krásu, ktorá má funkciu. Tvoriť budúcnosť a riešiť výzvy a  problémy, ktoré prináša. Transport dizajn je akousi architektúrou v pohybe. Vymedzuje vzťah medzi hmotou a prostredím.
Tvorba dizajnéra začína myšlienkou a skicou. V procese pracujem aj s digitálnymi médiami, s virtuálnou realitou a v 2D a 3D programoch.”


SZUŠ Výtvarný ateliér LADON nie je krúžok. Sme umelecká škola, ktorá buduje vo vašich deťoch pevné základy, na ktorých sa dá ďalej stavať aj na najlepších umeleckých stredných, či vysokých školáchSpäť