Ďakujeme za krásne umelecké cesty! Galériu s výtvormi z utorka zverejníme v priebehu dneška tu na Facebooku. POKRAČUJEME!

TÉMA NA STREDU: Geometrické obrazy.

Piet Mondrian bol jedným zo zakladateľom hnutia de Stijl – štýl. Toto umenie malo niekoľko zásad: abstrakciu, priamku, pravý uhol a tri základné farby: modrú, červenú a žltú. Umelci sa snažili vyjadriť maľbu čistou geometriou. Spájali línie s farbou a zvislé a vodorovné čiary. Inšpiráciu nachádzali v matematike a hudbe.

Na túto tému potrebuješ papier alebo kartón z krabice, štetec a temperové farby: biela, žltá, červená, modrá. Ak nemáš temperky, môžeš si túto istú tému vytvoriť pomocou pravítka na papieri a namiesto temperovej farby vyfarbíš obdĺžniky a štvorce farbičkami.

DETI OD 4 DO 10 ROKOV
Geometrické zvery

Pomôcky: výkres A4/A3, tempera, farbičky, tuš, štetce, kelímok na vodu, paleta, šablónka.

Postup:
1. Šablóny, ktoré vidíte nižšie si môžete vytlačiť a vystrihnúť. Ak nie, obrázok si obkreslite alebo môžete vymyslieť aj vlastné zvieratko a nakresliť jeho obrys na výkres.
2. Zoberte si štetec a čiernu temperu, ak nemáte môže byť aj tuš, voskovka, fixka. Obkreslite všetky čiary a vypĺňajte vnútro zvieratka čiarami tak aby nám vznikli obdĺžniky a štvorce rôznych veľkostí. Tieto čiary obtiahnite čiernou. Z týchto čiar môžeme vytvoriť aj rám okolo zvieratka takým istým postupom, akým sme robili vnútro zvieraťa.
3. Obdĺžniky a štvorce vyfarbite červenou, žltou a modrou farbou. Každý štvorček vymaľujeme zvlášť tak, aby sme nenarušili čierne čiary. Nemaľujeme všetky štvorčeky, ale ponecháme niektoré prázdne, čiže biele.
4. To je všetko a my sa môžeme tešiť z krásneho moderného obrazu!

DETI OD 10 ROKOV AŽ DOSPELÍ
Portrét podľa Mondriana.

Pomôcky: výkres A4/A3, tempera, ceruzka, pravítko, štetce, kelímok na vodu, paleta, washi alebo žltá maliarska páska, čierna fixka.

Postup:
1. Narysuj si obraz.
2. Nalep si pásku na papier alebo hnedý kartón tak, aby vytvárala pravé uhly, zvislé vertikálne čiary a vodorovné horizontálne čiary. Ak nemáte kartón, ale len biely výkres, nemusíte lepiť pásku, len narysujte čiary.
3. Pri portréte platia princípy anatómie. Celá hlava sa rozdelí na štyri časti, prvá je vlasová, druhá je od korienkov vlasov ku koreňu nosa, tretia obsiahne celý nos a štvrtá je od špičky nosa po bradu. Nezabudnite pri portréte spredu, že veľkosť oka by sa mala nachádzať 5x v šírke tváre. Ucho by malo byť veľké od obočia po špičku nosa, samozrejme s miernymi odchýlkami.
4. Platí pravidlo dva krát meraj raz kresli. Ak budete mať správne nakreslený portrét, rozdeľte si ho pomocou pásky, ale môžete aj bez nej na sieť pravouhlých štvorcov a obdĺžnikov a začnite vymaľovávať.

Tešíme sa na vaše krásne chodbičky a cestičky!  Hotové výtvory odfoťte a pridajte do komentára a/lebo nám ich pošlite na vytvarnadoma@gmail.com. Nezabudnite sa podpísať a uviesť svoj vek.

©️ Tému pre vás pripravili Martina Bartková a Zuzana Dobrovičová.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte nám na fb, na atelier.ladon@gmail.com alebo na vytvarnadoma@gmail.com

Späť