Ďakujeme za krásne črpáky! Galériu s výtvormi zo stredy zverejníme v priebehu dneška na Facebooku. POKRAČUJEME!

TÉMA NA ŠTVRTOK: Erb a znak.

Každá krajina na tomto svete má svoj znak. Náš, Štátny znak Slovenskej republiky pozná určite každý. Tvorí ho dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrej farby na červenom pozadí. Podobný znaku je erb. Avšak sú medzi nimi rozdiely. Zatiaľ čo znak je symbolom celého Slovenska, erb je charakteristický pre jednotlivé mestá a obce. Je medzi nimi aj vizuálny rozdiel. Keby sme otočili znak hore nohami, videli by sme gotický lomený oblúk - ukončený do špica. Zatiaľ čo erb má v spodnej časti jednoduchý oblúk. To, čo znak a erb zobrazuje, by malo charakterizovať danú krajinu, mesto či obec. Odkiaľ sa vlastne tie námety na znakoch a erboch vzali? Prečítajte si príbeh O svätom Jurajovi a dozviete sa viac!

"Kedysi dávno sa na dolnom konci usídlil hrôzostrašný šarkan. Každý rok mu obyvatelia okolitého chotára museli obetovať po jednom mládencovi alebo šumnej panne. Meno obete muselo byť vykresané do kameňa a mien na kameni pribúdalo. Nenašiel sa nik kto by kraj zbavil potvory. Stalo sa raz, že tou krajinou prechádzal rytier Juraj na bielom tátošovi. Zbadal hlúčik smutných uplakaných ľudí a spýtal sa ich: "Čo sa deje, ľudkovia? Jakživ som taký slzavý kraj nevidel." Zo skupiny ľudí k nemu prikročil vládca tej krajiny a všetko mu vyrozprával. Aj to, že práve dnes vylosovali jeho dcéru Iľču. Rytier sa chopí kopije a už sa pýta len na cestu k šarkanovi. Striebrom blyští sa jeho pancier, purpurom jeho dlhý vlajúci plášť. Nebola to však bitka, lež hromobitie. Človek a zver, tma a svetlo, jasný rytier s čiernym šarkanom. Len čo potvorisko roztvorilo papuľu, zabodol Juraj svoju kopiju tak dôkladne, že zasiahol rovno pažerák šarkana a naveky zahasil jeho mátožný život. Oslobodený ľud by rytiera na rukách nosil. Na pamiatku nazvali oslobodenú osadu po ňom Svätým Jurom a jeho podoba skvie sa vo svätojurskom erbe. Rytier v striebornom brnení z bieleho koňa prebodáva kopijou strieborne sfarbeného draka." Prevzaté z: http://www.svatyjur.sk/content/povesti


DETI OD 4 DO 10 ROKOV

DETI OD 10 ROKOV AŽ DOSPELÍ


Návrh vlastného znaku/erbu. Premyslite si, čo vás charakterizuje, čo máte radi, bez čoho si svoj život neviete predstaviť a navrhnite si vlastný znak či erb. Námet by mal byť jasne čitateľný, jednoduchý a nakreslený na celom formáte.

Technika: kresba/maľba. Materiál: výkres A4 alebo A3, nožnice, ceruzka, vodové alebo temperové farby, nádoba na vodu, štetec, tenká čierna fixka alebo tuš a pierko.

Postup:
1. Využijeme celú plochu výkresu. V spodnej časti, asi v jednej tretine, si nakreslíme po bokoch značky, kde sa znak alebo erb začne zaobľovať. Potom tie body spojíme oblúkom, v prípade, že budeme kresliť erb. Ak chceme znak, tak si na spodnej hrane výkresu nájdeme polovicu a urobíme značku. Potom tie tri body spojíme.
2. Vymyslite si vlastný návrh a nakreslite ho ceruzkou. Tušom návrh zvýraznite. Ak nemáte tuš, použite čiernu fixku, avšak až po vymaľovaní farbami, ináč by sa vám fixka nepekne rozpila.
3. Obrázok teraz vymaľujeme farbami a počkáme, kým uschne farba.
4. Ak ste nepoužili tuš, teraz je ten čas použiť čiernu fixku a zvýrazniť obrysy.
5. Erb alebo znak vystrihnite.

Tešíme sa na vaše krásne znaky a erby! Hotové výtvory odfoťte a pridajte do komentára a/lebo nám ich pošlite na vytvarnadoma@gmail.com. Nezabudnite sa podpísať a uviesť svoj vek.

©️ Tému pre vás pripravila Viera Katreničová.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte nám na fb, na atelier.ladon@gmail.com alebo na vytvarnadoma@gmail.com

Späť