Ďakujeme za krásne štúdie! Galériu s výtvormi z pondelka zverejníme v priebehu dneška na Facebooku a v priebehu týždňa na stránke. 

TÉMA NA UTOROK: Povesť o Tatrách.

Slovensko a Tatry. Bez Tatier si Slovensko nevieme predstaviť. Máme Tatry - Vysoké, Nízke, Belianske, Západné... Krásne pohoria, ktoré charakterizujú našu krajinu. Mnoho výtvarníkov často maľovalo Tatry, ako napríklad Martin Benka, Anton Josusch, Štefan Cpin, Janko Alexy a mnohí iní. Z ilustrátorov napríklad Vladimír Machaj a Igor Štrbík.

Ako asi Tatry vznikli? Okrem vedeckého vysvetlenia sa k tejto otázke viažu krásne slovenské báje a povesti.
Ako napríklad táto:

„Ako vznikli Tatry“

Kedysi dávno, pradávno žili v Tatrách obri. Rod obrov spravoval múdry otec Tatran. Mal mocných synov: Kriváň, Lomničan, Ďumbier, Javorový, Chabenec. a krásne dcéry: Vysoká, Končistá, Bystrá. Ale krásou vynikala Hoľa. Chýr o jej kráse sa šíril celou krajinou. Mala veľa krásnych, smelých a odvážnych pytačov. Medzi nich sa zaplietol aj syn čarodejnice Kikimory. Bol veľmi škaredý, celý chlpatý, z úst mu trčali dva obrovské zuby. A k tomu všetkému škúlil a nepomohlo mu ani tretie oko na čele. Ale jeho maminka – čarodejnica Kikimora - si myslela, že je najkrajší na svete. A preto sa rozhodla, že Hoľa sa musí stať jeho ženou. Keď sa to Hoľa dozvedela, povedala, že radšej umrie, ako by sa mala stať jeho ženou. Bratia sa rozhodli svoju sestru chrániť a nádejného ženícha vysmiali a vyhodili. To čarodejnicu Kikimoru veľmi nahnevalo a urazilo. Preto prisahala pomstu. Na pomoc si zavolala všetkých podzemných a hôrnych duchov, zlých škriatkov a všetky zlé čarovné bytosti. Všetky zlé sily sa rozhýbali, zem sa pohla a roztvorila, nastalo dunenie, hory sa hýbali, skaly pukali, kamene a stromy padali. Všetky dcéry a synovia otca Tatrana sa od strachu rozutekali na všetky strany. Keď to čarodejnica Kikimora videla, celú rodinu otca Tatrana prekliala. Len čo kliatbu vyriekla, všetky deti otca Tatrana na mieste skameneli. Už sa nepodobali obrom, ich telo obalil kamenný odev, narástli tam stromy a tráva. Z ich očí vytekali slzy a tak vznikli vodopády, potoky a rieky. Preto máme Kráľovú hoľu, Vysoké a Nízke Tatry. Taká je povesť. (Zdroj: prerozprávané z knihy „Slovenské báje a povesti“)

DETI OD 4 DO 10 ROKOV
"Ilustrácia k povesti."
Predstav si, ako asi vyzerali synovia a dcéry otca Tatrana? Ako vyzerala krásna Hoľa? Ako vyzerala čarodejnica Kikimora a jej škaredý syn? Zapoj svoju fantáziu a nakresli/namaľuj celý príbeh alebo aspoň Kikimoru a jej syna.

Technika: kresba/maľba. Materiál: výkres A4, obyčajné ceruzky, prípadne tuš, tenká fixa, pastelky, vodové alebo anilínové farby.

DETI OD 10 ROKOV AŽ DOSPELÍ
Úlohou je nakresliť či namaľovať ilustráciu k povesti. Premysli si dobre kompozíciu, postavy z príbehu. Prípadne môžeš namaľovať alebo nakresliť Tatry ako krajinu.

Technika: kresba/maľba. Materiál: výkres A4, obyčajné ceruzky, prípadne tuš, tenká fixa, pastelky, vodové alebo anilínové farby. V prípade, že budete maľovať len Tatry ako krajinu, tak môžete použiť akryl, tempery, prípadne olejové farby.

Tešíme sa na vaše krásne Tatry! Hotové výtvory odfoťte a pridajte do komentára a/lebo nám ich pošlite na vytvarnadoma@gmail.com. Nezabudnite sa podpísať a uviesť svoj vek.

©️ Tému pre vás pripravila Alexandra Puchovská.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte nám na fb, na atelier.ladon@gmail.com alebo na vytvarnadoma@gmail.com

Späť